Universell utforming


Universell utforming er essensielt for å skape tilgjengelige og inkluderende bygninger. Ved å bruke taktile fliser, ulike overflater og kontraster kan vi jobbe strategisk for å oppnå en enklere og tryggere hverdag for alle som ferdes i offentlige bygg. Det stilles ulike krav til kontraster og taktile løsninger ut ifra hvor i bygget du er.

Byggteknisk forskrift finner du på www.dibk.no

Krav til baderom

Kravene finner du i Byggteknisk forskrift (TEK17) §12-9. Bad og toalett.

Krav til kontraster

 • Luminanskontrast mellom gulv og vegg skal være minimum 0,4.
 • Innredningsutstyr (servant, toalett og annet fastmontert utstyr) skal ha en luminanskontrast på minst 0,4 mot gulv/ vegg.


Krav til overflater

 • I dusjsoner/ våtsoner er det krav om sklisikker flis.*

*Vi anbefaler å bruke en flis med sklisikkerhet R10B.

Dusjområde ved Orklandbadet med kontrastmarkering mot gulv og vegg

Orklandbadet. Kontrastmarkeringen mellom gulv og vegg tilfredsstiller kravet på minimum 0,4. Foto: Synlig AS

 

Kommunikasjonsvei 

Korrekt bruk av ledelinjer gjør det mulig å bevege seg trygt mellom viktige knutepunkt i et bygg, eksempelvis fra hovedinngang til resepsjon, heis, trapp og toalett. Kravene finner du i Byggteknisk forskrift (TEK17) §12-6. Kommunikasjonsvei.

Krav til kommunikasjonsveier

 • Definert gangsone eller nødvendig ledelinje i store rom.
 • Fri for hindringer.
 • Søyler og lignende skal ha minimum 0,4 i luminanskontrast til omgivelsene rundt, eller merkes i to høyder med minimum 0,8 i luminanskontrast til bakgrunn.

 

Ledelinjer ved Orklandbadet.

Orklandbadet. Ledelinjer med taktile fliser viser vei til dusjområdet. Foto: Synlig AS.

 

Trapper

Trapper er potensielt risikable områder, og riktig bruk av markering kan forhindre alvorlige ulykker. Kravene finner du i Byggteknisk forskrift (TEK17) §12-14. Trapp.

Krav til farefelt

 • Legges øverst i trappen.
 • Feltet legges i trappetrinnsdybde målt fra front av trappenesen.
 • Luminanskontrast på minimum 0,8 mot bakgrunnen.
 • Feltet skal legges i hele trappens bredde og være 60cm dyp.
 • 3mm +/- 1mm taktile (følbare) knotter.


Krav til trappeforkant

 • Luminanskontrast på minimum 0,8 mot bakgrunnen.
 • Legges i alle trappetrinn i hele trappens bredde.
 • Maks 4cm dybde.


Krav til oppmerksomhetsfelt

 • Luminanskontrast på minimum 0,8 mot bakgrunnen.
 • Legges helt inntil nederste trinn, i hele trappens bredde.
 • Dybde på 60cm.
 • 3mm +/- 1mm taktile (følbare) knotter.

Utregning av luminanskontrast

Først av alt bør du kjenne till de forskjellige begrepene:

Luminanskontrast
Kontrasten mellom lysrefleksjonsverdiene (LRV).

Lysrefleksjonsverdi (LRV)
Refleksjonsfaktor – Hvor mye lys en flate reflekterer.

Kontrast
Den minste flaten eller objektet i rommet, for eksempel trappeforkant.

Bakgrunn
Den største flaten eller objektet i rommet, for eksempel trappetrinn.

 

Eksempel:

 • I dette eksempelet tar vi for oss en trapp hvor hovedflisen er bakgrunn og trappeforkant er kontrast. Først må du måle flisens LRV:

Bakgrunn (hovedflis) – LRV 54

Kontrast (trappeforkant) – LRV 6

 • Etter det regner du ut kontrasten mellom lysrefleksjonsverdiene slik:

 

Kontrast (LRV) – Bakgrunn (LRV)
_________________________
Bakgrunn(LRV)

 

Vårt regnestykke blir dermed slik: (6 – 54)/54 = 0,88

Krav til luminanskontrast i trapp er minimum 0,8, så denne er godkjent. Det er det samme om du får – eller + foran svaret, så lenge svaret er minimum 0,8.

Luminansmåler.

 

Vil du vite mer om fliser og universell utforming? 

Vi i FagFlis Arkitektshowroom har lang erfaring med å bistå arkitekter og interiørarkitekter i deres prosjekter. Ta kontakt for å få veiledning og hjelp til valg av fliser som tilfredsstiller kravene i TEK17. Du finner kontaktinformasjon til oss her: FagFlis Arkitektshowroom

 

Trapp med kontrastmarkering ved Radisson Red Økern

Trapp med kontrastmarkering på trappeforkant. Markeringen tilfredsstiller kravene i TEK17. Foto: FagFlis

Fagflis