EPD – Derfor er denne viktig


EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus. Dokumentasjonen inkluderer produksjon, transport, bruk og avhending av produktet. EPD`er er utviklet i samsvar med den internasjonale standarden ISO 14025, og gir både forbrukere og bedrifter verdifull informasjon om klimaavtrykk og andre miljøaspekter ved produktet.

Et EPD-dokument er transparent og objektivt og det gir et tydelig bilde av virkeligheten bak produksjonen. Her er det ingen synsing, kun tall og målbare fakta. Ved hjelp av dokumentet kan du sammenligne produkter med tilsvarende funksjon for å se de reelle utslippstallene.

Verifisering av EPD`er gjøres av en tredjepart og dokumentet er gratis og tilgjengelig for alle.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Kurs på FagFlis-skolen om miljø og bærekraft

Kurs om miljø og bærekraft på FagFlis-skolen.

Livssyklus og Global Warming Potential (GWP)

I en EPD vil du blant annet finne informasjon om flisens livssyklusvurdering og GWP – Global Warming Potential. Tallene for GWP (A1-A3) beskriver utslippene fra en flis fra utgraving av råvarer til den har blitt et ferdig produkt i porten på fabrikken, klar til å fraktes ut i verden.

Dersom du ønsker en flis med lavest mulig klimautslipp kan du finne forskjellene i utslipp ved å se på GWP-tallene. I vår milljøhåndbok finner du EPD`er under hver enkelt leverandør. Ønsker du en rask oversikt kan du se på filen Oversikt over GWP fordelt på fliskvaliteter her, der vi har samlet utslippstallene fra EPD fra våre fliseprodusenter i en enkel tabell.

Ved å bruke EPD`er som kilde til miljøinformasjon kan forbrukere og bedrifter ta mer bærekraftige valg og støtte produkter med laver klimapåvirkning.

 

Sånn finner du flisens klimautslipp

 

  1. Gå inn på denne lenken til FagFlis Miljøhåndbok. 
  2. Scroll deg frem til riktig produsent.
  3. Under kategorien Miljø finner du EPD`ene. Vær oppmerksom på at noen produsenter har flere EPD`er sortert etter kvaliteten på flisene (BIb, BIa, BIII).
  4. EPD`ene kan ha litt forskjellig utforming og layout. Scroll deg ned i dokumentet til du finner tallene for A1-A3.

 

Vi hjelper deg 

Vil du finne utslippstallene for fliser og trenger hjelp til å navigere i dokumentasjonen? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg. FagFlis Arkitektshowroom har lang erfaring med å bistå arkitekter og interiørarkitekter i både små og store prosjekter, og vi holder oss løpende oppdatert på det som skjer med fliser på miljøfronten.

Her finner du kontaktinformasjon til FagFlis Arkitektshowroom. 

Vil dere lære mer om EPD, fliser og miljø? Kontakt oss så skreddersyr vi kurs tilpasset behovene i din bedrift. Kursene kan gjennomføres i våre lokaler på Sagene i Oslo eller i deres lokaler.

 

Fagflis