Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

I takt med globaliseringen de siste tiår har også flyt av varer og mennesker over landegrensene økt. Mange av disse strømmene, som internasjonal handel, har vært svært positive for nasjonal og global utvikling. Globaliseringen har imidlertid også åpnet for strømmer av uønskede elementer i større skala enn noen gang før. Et av disse elementene er utnyttelse av andre mennesker for egen økonomisk vinning. Både barnearbeid og tvangsarbeid blir i noen land brukt for å skaffe størst og billigst mulig arbeidskraft. Som ledd i dette står også menneskehandel, hvor ofrene blir transportert over hele verden gjennom organisert transnasjonal kriminalitet og eksponert for det man i dag kaller moderne slaveri. Dette inkluderer også lønnstyveri og bundet arbeid som man har sett mer og mer av også i Norge de siste årene, spesielt i byggebransjen som er svært utsatt grunnet bransjens organisering og natur.

 

FagFlis og Stark Group anerkjenner at vi befinner oss i en høyrisikobransje på dette området. Vi har nulltoleranse for moderne slaveri og alt det innebærer, og har derfor innført en rekke tiltak for å minimere risikoen for at moderne slaveri kan finne sted i vår virksomhet, hos våre leverandører eller hos våre forretningsforbindelser.

 

Vi skal jobbe kontinuerlig med å overvåke tiltakenes effekt og vil gjøre vårt beste for å utøve den makten vi som organisasjon har, til å sikre at vi respekterer menneskerettigheter og sørger for anstendige arbeidsforhold for alle arbeidere som på et vis er i kontakt med vår virksomhet.

 

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss i forbindelse med åpenhetsloven?

apenhetsloven@fagflis.no

 

Les mer / Read more

Questionnaire_suppliers_Transparency_Act_ENG

Redegjørelse Åpenhetsloven Fagflis 2024

STARK Group – Supplier code of conduct

STARK Group – Sustainability report 2023

 

 

Du kan lese mer om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets sider:

https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Fagflis