Personvernerklæring

FagFlis Personvernerklæring for kunder og andre

Behandling av personopplysninger i L-Flis & Interiør AS

Når du bruker vårt kontaktskjema, og/eller er i kontakt med oss ved bestilling av varer eller ved generelle henvendelser, vil det være nødvendig for L-Flis & Interiør AS å behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler gjennom våre nettsider er L-Flis & Interiør AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til L-Flis & Interiør AS er:

Adresse: Ole Deviks vei 36

E-post: rikke.knutsen@fagflis.no (dersom du ønsker å utøve dine rettigheter)

Andre henvendelser: l-flis@fagflis.no

Telefon: 22 80 18 00

Organisasjonsnr.: 852 433 582

Butikkene våre drives av flere selvstendige juridiske enheter. Behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i forbindelse med kontakt med våre butikker, er den juridiske enheten som eier og driver hver enkelt butikk. Du finner en oversikt over våre butikker og juridiske navn på deres eiere på https://fagflis.no/butikkoversikt/. De behandlingsansvarlige omtales i denne personvernerklæringen som FagFlis.

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

       1.1 Innledning

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I denne bestemmelsen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilket formål de behandles til, samt hvilket grunnlag vi har for å behandle opplysningene.

      1.2 Informasjon om bruk av våre hjemmesider fagflis.no

Fagflis.no bruker informasjonskapsler (cookies). Cookies er en liten tekstfil som blir lastet ned, og lagret på din datamaskin når du åpner en nettside. Dette er standard teknologi, som de aller fleste nettsider bruker. Ved bruk av cookies forenkler og forbedres surfeopplevelsen for våre nettbesøkende, samtidig som det gir oss statistikk som gjør at vi kan utvikle og forbedre sidene våre. Du velger om du vil samtykke til bruk av informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Samtykker du ikke vil det kunne medføre redusert brukeropplevelse.

Det finnes to ulike typer cookies. Enkelte er «session cookies», som blir slettet når du lukker nettleseren din. Den andre typen er «faste cookies», som ikke blir settet med en gang, men som har en utløpsdato.

For mer informasjon se:  https://wordpress.org/about/privacy/cookies/

      1.3 Generelle henvendelser

For å besvare generelle henvendelser til oss, vil vi registrere og oppbevare de opplysninger som henvendelsen inneholder. Dette vil omfatte personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som fremgår av henvendelsen.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, hvor opplysninger ikke oppbevares i større utstrekning enn det som er nødvendig for å håndtere henvendelser på en forsvarlig og effektiv måte.

      1.4 Kundebehandling

Ved etablering av kundeforhold vil vi registrere personopplysninger som fremgår av registreringsskjemaet. Dette omfatter firmanavn, adresse, telefon, mail, kontaktperson, bank og kontonummer, eventuelt foretaksnummer.

I kundeforholdet vil vi også registrere personopplysninger som fremgår av korrespondanse vedrørende kjøp, informasjon knyttet til garanti, og andre henvendelser.

FagFlis benytter Visma Global og crm-løsningen SuperOffice for registrering og arkivering av kundeopplysninger. Opplysningene blir lagret på serverne til vår databehandler Fagdata AS.

Rettslig grunnlag for behandlingen følger av personvernforordningen art. 6 (1) b) og f).

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

FagFlis bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Databehandlere vi benytter oss av følger av pkt. 1.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Vi understreker at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Lagringstiden vil variere med formålet til opplysningene. Ved et avtaleforhold om kjøp av varer med garanti, vil opplysningene bli lagret ut garantitiden. Opplysningene vil også bli lagret til eventuell reklamasjon er foreldet etter foreldelseslovens frister jf. §§ 2 og 3.

Ved generelle henvendelser som ikke resulterer i kjøp, vil lagringstiden være mellom 1 til 3 år. Det vil bli foretatt en konkret vurdering med utgangspunkt i vurderingstemaet «berettiget interesse» jf. personvernforordningen art 6 (1) bokstav f.

Vi understreker at særlige situasjoner kan betinge at personopplysningene må lagres både kortere eller lenger enn angitt ovenfor. For eksempel ved konflikt vedrørende leverte varer og tjenester vil det være berettiget å lagre informasjonen lenger enn angitt. Det kan også forekomme at lovverk tilsier at personopplysninger må oppbevares i klart definerte tidsrom.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med virksomhetens behandlingsansvarlig, og kreve innsyn hos virksomheten. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å er å kontakte behandlingsansvarlig på e-post.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Fagflis