Klimakompenserte fliser


I møte med en økende bevissthet og etterspørsel etter bærekraftige løsninger har vi tatt viktige skritt for å redusere vårt klimaavtrykk. I denne artikkelen får du vite mer  om vårt arbeid for å redusere klimautslipp, klimakompenserte kolleksjoner og produksjon av keramiske fliser.

Klimautslippene skal ned

I FagFlis jobber vi aktivt med å redusere våre klimautslipp. I samarbeid med CEMAsys kartlegger og dokumenterer vi utslipp i hele vår verdikjede – hvert år – for å ha et komplett bilde av vårt klimaavtrykk. Dette er et viktig verktøy når vi skal jobbe systematisk med utslippsreduksjon.

Vår målsetting er at FagFlis – sammen med våre produsenter – skal redusere våre utslipp og vår påvirkning på miljøet i tråd med Parisavtalen. For å nå målene jobber vi aktivt med tiltak lokalt i våre avdelinger, på kjede-nivå og mot våre produsenter.

Keramiske fliser er laget av naturlige råvarer, har lang levetid og er uten utslipp av emisjoner til innemiljøet. Vi er overbevist om at keramiske fliser har en sterk plass som byggemateriale også i fremtiden, og bransjen har allerede tatt betydelige skritt for å redusere sine utslipp.

Klimakompenserte kolleksjoner

Produksjon av keramiske fliser er en integrert del av vår verdikjede. Ved hjelp av produsentenes EPD finner vi utslippstallene for produktene, og disse tallene danner grunnlaget for våre klimakompenserte kolleksjoner. For utvalgte fliser, lim og fugemasse har vi kompensert alle klimautslipp fra uthenting av råvarer, via produksjon og transport helt til flisen står i Norge.

Utslippene kompenseres ved hjelp av klimakreditter, og våre kreditter har vi plassert i planting og restaurering av mangroveskog i Myanmar. Her kan du lese mer om prosjektet  Mangrove restoration and sustainable developmen in Myanmar (ID nr 2088).

 

 

Her er våre klimakompenserte kolleksjoner:

 

Dette er keramiske fliser

Keramiske fliser har en fremtredende plass i byggesektoren og brukes hyppig i alt fra nybygg til renovering av eksisterende bygg. Flisene brukes oftest i våtrom og på gulv som skal tåle høy belastning, men også på andre områder som utearealer, fasader og i svømmeanlegg.

En av de store fordelene med materialet er slitestyrken. Keramiske fliser tåler høy belastning, overflaten endrer ikke karakter over tid og det kreves minimalt med vedlikehold. I et livssyklusperspektiv har flisen en levetid på minimum 50 år, og de kan gjerne vare i hele byggets levetid. Når fliser skiftes ut, skjer det oftere basert på nye trender enn på fysiske behov for utskifting.

Naturlige råvarer, vann og høy temperatur er essensen i keramiske fliser, og den ferdige flisen har ingen utslipp av emisjoner (VOC – en kombinasjon av gasser og lukter som avgis fra hverdagsprodukter) til innemiljøet.

Vil du lese mer om keramiske fliser, produksjon og miljø? Her finner du vår brosjyre «Bærekraft».

Produksjon av keramiske fliser

Våre europeiske produsenter er bundet av både nasjonale og europeiske krav og normer i sin produksjon. Den europeiske keramikkbransjen er sterkt engasjert i arbeidet med å redusere sine klimautslipp, og det jobbes intenst med å finne enda bedre løsninger for energi, resirkulering og gjenbruk.

Mange produsenter bygger ut enorme arealer med solcellepaneler som drifter store deler av deres behov for elekstrisitet. Overskuddsvarme fra ovner brukes i andre deler av produksjonen og opptil 100% av avfallsvannet gjenbrukes. De store produsentene har installert basseng der de filtrerer og renser vannet fra produksjonen, for så å sende det tilbake til start. På denne måten sirkuleres vannet i et kretsløp, og forbruk av naturressursen minimeres.

I brosjyren Bærekraft kan du lese mer om dette temaet. 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt så hjelper vi deg. FagFlis Arkitektshowroom har lang erfaring med å bistå arkitekter og interiørarkitekter i små og store prosjekter, og vi holder oss løpende oppdatert på alt fra sortiment og trender til tekniske løsninger og bærekraft. Her finner du kontaktinformasjon til FagFlis Arkitektshowroom.

Vil du ha mer kunnskap om fliser og bærekraft på kontoret? Vi skreddersyr kurs tilpasset deres behov, og holder kursene i våre lokaler i Sagveien 21 eller i deres lokaler – som frokost-, lunsj eller ettermiddagsmøte.

 

Baderom med den klimakompenserte ceppoflisen Mirage Norr Farge.

Fagflis