Sertifiseringer

Tilbake

Klimakompenserte fliser

Som en ledende aktør innen keramiske fliser og tilbehør i Norge jobber vi i FagFlis aktivt med å redusere vår påvirkning på klimaet.

I samarbeid med CEMAsys har vi kartlagt utslipp fra hele vår verdikjede, og dokumentasjonen gir oss mulighet til å jobbe systematisk med vår utslippsreduksjon.

Våre klimakompenserte kolleksjoner er en del av FagFlis` satsing på miljø og bærekraft, og de inkluderer keramiske fliser, fliselim og fugemasse.

FagFlis Bærekraft – Brosjyre norsk og engelsk

 • FagFlis Bærekraft - Brosjyre NO

  I FagFlis jobber vi aktivt med å redusere våre utslipp. I samarbeid med CEMAsys kartlegger vi klimautslipp i hele vår verdikjede for å kunne jobbe systematisk med vår utslippsreduksjon, og tallene danner grunnlag for våre klimakompenserte kolleksjoner.

  Dette magasinet vil gi deg et innblikk i vårt miljøarbeid, og kunnskap om hvordan du kan ta et mer bærekraftig valg med klimakompenserte fliser, lim og fug.
 • FagFlis Sustainability - Brochure ENG

  At FagFlis we are dedicated to reducing our climate emissions. In collaboration with CEMAsys, we map climate emissions throughout our value chain in order to work systematically with our emissions reduction, and the figures form the basis for our climate compensated collections.

  This brochure will give you an insight into our environmental work, and knowledge of how you can take a more sustainable choice with climate compensated tiles, glue and grout.

FagFlis klimasertifikat

 • Mirage – Klimasertifikat for kolleksjonene Norr, Norr Fine, Glocal og Jewels

  Klimasertifikatet er vår kvittering for benyttede klimakreditter.

  FagFlis bidrar med frivillige klimakreditter for å kompensere for våre utslipp. Prosjektet og våre kreditter kan spores gjennom et unikt serienummer.

 • Pavigres – Klimasertifikat for kolleksjonene P21 og Antica.

  Klimasertifikatet er vår kvittering for benyttede klimakreditter.

  FagFlis bidrar med frivillige klimakreditter for å kompensere for våre utslipp. Prosjektet og våre kreditter kan spores gjennom et unikt serienummer.

 • Schönox – Klimasertifikat for Q8 flislim

  Klimasertifikatet er vår kvittering for benyttede klimakreditter.

  FagFlis bidrar med frivillige klimakreditter for å kompensere for våre utslipp. Prosjektet og våre kreditter kan spores gjennom et unikt serienummer.

 • Fugabella Color – Klimasertifikat for fugemasse

  Klimasertifikatet er vår kvittering for benyttede klimakreditter.

  FagFlis bidrar med frivillige klimakreditter for å kompensere for våre utslipp. Prosjektet og våre kreditter kan spores gjennom et unikt serienummer.

 • VitrA – Klimasertifikat for kolleksjonene Color 2.0, Flakestone og Kermos Terrazzo

  Klimasertifikatet er vår kvittering for benyttede klimakreditter.

  FagFlis bidrar med frivillige klimakreditter for å kompensere for våre utslipp. Prosjektet og våre kreditter kan spores gjennom et unikt serienummer.

EPD - klimakompenserte kolleksjoner

 • Oversikt GWP fordelt på fliskvaliteter

  Oversikt over GWP (Global Warming Potential) basert på produsentenes EPD. Denne oversikten er dynamisk og oppdateres fortløpende.
 • EPD Mirage BIa 6mm tykkelse

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Mirage BIa 9mm tykkelse

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Mirage BIa 20mm tykkelse

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Pavigres BIb

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Pavigres BIa

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Pavigres BIII

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Schönox Q8

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.
 • EPD Fugabella® Color

  EPD – Environmental Product Declaration – er en miljødeklarasjon som angir et produkts påvirkning på miljøet basert på ISO 14025. Dokumentet gjør det enklere å sammenligne produkter med tilsvarende funksjon.

  EPD er en internasjonal standard som angir produktets GWP – Global Warming Potential. Dokumentet omfatter hele livssløpet til produktet (vugge-til-grav), men det er kun delen A1-A3 som benyttes for å angi Global warming potential.

  GWP A1-A3 beskriver produktet fra utgraving av råvarer til ferdig produkt i porten på fabrikken.

Fagflis