Fasadesystem


Et bygg med flislagt fasade har en varig motstandsdyktig overflate.  Enkelt renhold og lite vedlikeholdsbehov er noen av fordelene, og man får en flate med lang levetid. Alle fliskledde fasader forutsetter bruk av fliser med høy kvalitet (klasse A1 og B1).

Vårt mest omfattende prosjekt med flislagt fasade er Østre Porsgrunn kirke. Les artikkelen om prosjektet og løsningene her.

Utendørs bilde av kirke med flislagt fasade

Østre Porsgrunn kirke med fliskledd fasade

Luftet kledning

Dette er ansett som den tryggeste løsningen. Flisene festes til veggene med mekanisk forankring og man oppnår en lufte- og dreneringspalte mellom flis og vegg som reduserer risikoen for fukt i veggkonstruksjonen. Det benyttes stort sett fliser i store formater, fra 30x30cm og oppover.

Les mer om luftet kledning her:
Mirage
Cæsar
Byggkeramikkforeningen

 

Limt kledning

Denne løsningen egner seg best på vegger der klimapåkjenningen er lav. Formater på maksimalt 30x30cm er anbefalt når det kun skal limes, skal det benyttes større formater må disse forankres til veggen med bolter.

Les mer om limt fasade her:
Mirage
Byggkeramikkforeningen

 

Selvrensende fliser

Fliser behandlet med denne teknologien er spesielt godt egnet på ventilerte fasader. Teknologien der man brenner titandioksid (TiO2) direkte på flisens overflate gjør at regnvann legger seg som en film i stedet for i dråper og løser opp smuss fra overflaten.

Les mer om selvrensende fliser her:
Porcelaingres Active 

 

Kirkens fasade med spesiallagde fliser fra italienske Mirage

Østre Porsgrunn kirke med flislagt fasade

Fagflis