Trapper

Flislagte trapper gir et solid og bestandig element som er enkelt å rengjøre og med minimalt vedlikeholdsbehov. I dag finnes det mange muligheter for valg av flis, og flere av våre leverandører kan produsere trappeflis til de fleste av sine serier.

Leverandører med stort utvalg av trappefliser:369 - Kopi
Pavigres
Mirage
Cæsar

Porcelanosa

 

TEK 10 stiller krav til trapper som vedrører valg av fliser:
§ 12-16
2 c) Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde.

3 c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

 

Under kan du se eksempler på trapper som tilfredsstiller kravene i Tek 10:
Nydalen videregående skole
Greverud Flerbrukshall

Hurdal syn og mestringssenter

Se flere eksempler på trapper vi har levert flis til:
Trapper

Byggkeramikkforeningen har artikler om emnet:
Flislagte trapper
Flislegging av svingt trapp

 

 

Fagflis