TEK17 og baderom


TEK17 er relevant for deg som skal renovere badet i dag, men hva betyr forskriften egentlig når det kommer til fliser? Vi har spurt Reidar Dilling om TEK17 og kravene for fliser og flislegging. 

POrtrett Reidar Dilling ved FagFlis skolen

Reidar Dilling er utdannet murmester og har 35 års erfaring i yrket. Han har arbeidet som entreprenør og prosjektleder for alle typer mur- og flisarbeider. I dag er han engasjert av FlisFram AS for å drifte FagFlis-skolen, i tillegg til å drive rådgivning innenfor mur- og flisarbeider.

Teknisk byggeforskrift 2017, kjent som TEK17, er en forskrift som beskriver teknisk standard i private- og næringsbygg. Forskriften setter krav til hvordan et bygg skal utformes og dreier seg rundt både tekniske og praktiske løsninger. TEK17 gjelder for nybygg og renovering i eksisterende bygg, og vil være gjeldende når du skal renovere badet. 

Trenger du inspirasjon til oppussingen? På våre prosjektsider kan du se inspirerende baderom fra hele Norge.

Hvorfor er det viktig å bygge et våtrom ihht TEK17?

TEK 17 er lovbestemt og sikrer deg et tett og velfungerende baderom. Ved å følge forskriften vil du sitte igjen med et våtrom som du kan være trygg på at varer lenge og at rommet holder en god standard, spesielt med tanke på den delen av konstruksjonen som ikke er synlig på et ferdig bad.

Hvordan kan kunden være trygg på at et bad er bygget i henhold til TEK17?

Det viktigste momentet er å benytte profesjonelle til arbeidet og å bestille et bad iht TEK17. Gjør forarbeidet med å sjekke at bedriften er en godkjent våtromsbedrift eller murmester. Sjekk gjerne med gode referanser. Når badet er ferdigstilt skal du få FDV dokumentasjon på badet.

Hva defineres som våtrom og våtsoner?

Bad, dusjrom og vaskerom defineres som våtromVåtsoner er områder med en større vannpåkjenning, som for eksempel dusj, rundt badekar og servant. Gulv er alltid en våtsone. På små baderom under 4kvm defineres hele rommet som våtsone. Skissen nedenfor illustrerer typiske våtsoner på et baderom.

Illustrasjon med våtsoner på baderom

Illustrasjon: Våtsoner på baderom

Hvilke funksjonskrav gjelder for et privat bad?

Den viktigste funksjonen på et bad er å lede bruksvann riktig vei, altså ned i sluket. Vi har oftest flere vannpunkter på våtrom som dusj, servant, vaskemaskin og toalett. Alle disse punktene har potensiale for lekkasje, og det er viktig at vannet ledes mot sluket fra hele rommet slik at det ikke havner i rommet ved siden av. For å tilfredsstille disse kravene finnes det flere preaksepterte løsninger:

§13-15

For dusjsonen må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
A : Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
B : Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med minimum 10 mm. Vær oppmerksom på at det kan være krav om trinnfri dusjsone etter § 12-9.
C : Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.

I tilfelle lekkasje skal det også være minimum 15mm oppkant i døråpningen.

Kan jeg legge store fliser på gulvet og allikevel tilfredsstille kravene til fall mot sluk?

Ja, dette er fullt mulig. Med god planlegging kan badet bygges med ensidig fall, altså at gulvet heller jevnt en vei. Utfordringen er i dusjsonen hvor fallet er større, og her har det kommet mange gode løsninger de senere årene. Du kan med fordel velge mindre fliser i dette området, for eksempel 10×10, 5×5 eller annen mosaikk. Velger du store fliser må du ha ensidig fall også i dusjen.

Det er viktig å snakke med håndverker om størrelsen på flisene før arbeidet igangsettes da støping av gulv må utføres noe annerledes for store fliser.

Drømmer du om store fliser på badet? Se 80 forskjellige storformat fliser til bad og oppholdsrom her. 

Kan jeg bruke alle typer sluk og slukrister?

Ja det kan du, så fremt det er et godkjent sluk. Husk å snakke med håndverker om hvilket sluk du ønsker deg tidlig så dette kan planlegges i god tid før gulvet støpes. Plassering av rør og høyde på støp vil variere med type sluk.

Får jeg godkjent badet mitt om det ikke er bygget etter TEK17?

Nei. Den eneste måten å få et godkjent våtrom er ved å følge forskriften. Velger du å ikke følge denne risikerer du å få et baderom som ikke fungerer slik det skal. Det kan også by på problemer ved forsikringsskade eller videresalg.

 

Detaljbilde av gulv med ceppoflisen Norr

Baderomsgulv med 60×60-fliser på gulv og tilhørende mosaikk i dusjen

 

Fagflis