Sertifiseringer

Tilbake Logo Wedi leverandør

Wedi

Wedi er en tysk produsent av byggematerialer.

MILJØ/ SVANEMERKE

 • SVANEMERKETS HUSPRODUKTPORTAL

  Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen
  Opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989, etter Brundtland kommisjonens rapport (fra 1988) for å redusere miljø ødeleggelser.
  Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.
  I ISO-terminologi er Svanemerket miljømerking, type 1, ISO 14024
  Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.
  For å få merket, må en produsent først dokumentere at de klarer alle kravene som er stilt.

  Svanemerket
  -er en ikke-kommersiell merkeordning.
  -vurderer hele produktets livssyklus
  -er et multikriterie-merke
  -er en nøytral tredjepart

Miljø/ EPD

 • EPD for EN 15804 gulvelement iht. ISO 14025

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • ISO 14001 : 2015

  ISO 14001 - Miljøsertifisering
  Er en sertifisering for å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.
 • ISO 50001 : 2018

  ISO 50001: 2011 gir et rammeverk av krav til organisasjonene til:
  • Utvikle en politikk for mer effektiv bruk av energi
  • Fix mål og målsettinger for å møte politikken
  • Bruke data for å bedre forstå og ta beslutninger om energibruken
  • Måle resultatene
  • Anmeldelse av hvor godt politikken fungerer, og
  • Kontinuerlig forbedre energistyring.
 • EPD for EN 15804 byggeplater iht. ISO 14025

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • 3753 Wedi konstruksjonsplate, Fundo gulvelement dusj (M1 sertifisering)

 • 610 Wedi (EC1 sertifisering)

 • 620 Wedi (EC1 Plus sertifisering)

Kvalitet

Teknisk godkjenning/ Sintef

Fagflis