Sertifiseringer

Tilbake Logo Wedi leverandør

Wedi

Wedi er en tysk produsent av byggematerialer.

MILJØ/ SVANEMERKE

 • SVANEMERKETS HUSPRODUKTPORTAL

  Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen
  Opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989, etter Brundtland kommisjonens rapport (fra 1988) for å redusere miljø ødeleggelser.
  Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.
  I ISO-terminologi er Svanemerket miljømerking, type 1, ISO 14024
  Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.
  For å få merket, må en produsent først dokumentere at de klarer alle kravene som er stilt.

  Svanemerket
  -er en ikke-kommersiell merkeordning.
  -vurderer hele produktets livssyklus
  -er et multikriterie-merke
  -er en nøytral tredjepart

Fagflis

Personvern og cookies