Sertifiseringer

Tilbake viva logo

Viva

Viva er en av Italias mest trendy leverandører av designfliser for det private hjem.

Miljø

 • EPD

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • ISO 14001:2015 Viva

  ISO 14001 - Miljøsertifisering
  Er en sertifisering for å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.
 • LEED Serie Aura

  LEED /GBC US Hva er LEED Sertifsering. LEED omtales også som “Energy & Environmental Design” Som er ett “grønt sertifiserings program” eller grønt sertifikat. Som gjelder for bygninger og bygningsløsninger. På lik linje med GBC / BREEAM
 • LEED - Serie Glam

  LEED /GBC US Hva er LEED Sertifsering. LEED omtales også som “Energy & Environmental Design” Som er ett “grønt sertifiserings program” eller grønt sertifikat. Som gjelder for bygninger og bygningsløsninger. På lik linje med GBC / BREEAM
 • LEED - Serie Gotha

  LEED /GBC US Hva er LEED Sertifsering. LEED omtales også som “Energy & Environmental Design” Som er ett “grønt sertifiserings program” eller grønt sertifikat. Som gjelder for bygninger og bygningsløsninger. På lik linje med GBC / BREEAM
 • LEED - Serie Hangar

  LEED /GBC US Hva er LEED Sertifsering. LEED omtales også som “Energy & Environmental Design” Som er ett “grønt sertifiserings program” eller grønt sertifikat. Som gjelder for bygninger og bygningsløsninger. På lik linje med GBC / BREEAM
 • LEED - Serie Miroir

  LEED /GBC US Hva er LEED Sertifsering. LEED omtales også som “Energy & Environmental Design” Som er ett “grønt sertifiserings program” eller grønt sertifikat. Som gjelder for bygninger og bygningsløsninger. På lik linje med GBC / BREEAM
 • LEED - Serie NR.21 Cemento

  LEED /GBC US Hva er LEED Sertifsering. LEED omtales også som “Energy & Environmental Design” Som er ett “grønt sertifiserings program” eller grønt sertifikat. Som gjelder for bygninger og bygningsløsninger. På lik linje med GBC / BREEAM

TEKNINSK

 • ISO9001:2015 Viva

  ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.
 • CE - Ytelseserklæring - BI a

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • CE - Ytelseserklæring - BIII

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis