Sertifiseringer

Tilbake vitra logo

Vitra

Vitra er en av Tyrkias største produsenter av keramiske fliser til både privat- og prosjektmarkedet. Pro-kolleksjonen inkluderer blant annet et stort arkitektprogram med modulfliser i et stort utvalg farger.

MILJØ / EPD

 • ISO 14001 : 2015

  ISO 14001 - Miljøsertifisering
  Er en sertifisering for å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.
 • Vitra - EPD for NS 14411 BIII

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • Vitra - EPD for NS 14411 BIa

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • Vitra - EPD for NS 14411 BIb

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • ISO5001:2011

  ISO 50001: 2011 gir et rammeverk av krav til organisasjonene til:
  • Utvikle en politikk for mer effektiv bruk av energi
  • Fix mål og målsettinger for å møte politikken
  • Bruke data for å bedre forstå og ta beslutninger om energibruken
  • Måle resultatene
  • Anmeldelse av hvor godt politikken fungerer, og
  • Kontinuerlig forbedre energistyring.

Kvalitet

 • ISO9001:2015 Vitra

  ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.
 • CE - Ytelseserklæring - for NS EN 14411 BI b

  CE-merking (CE = Communauté Européenne)
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

 • CE - Ytelseserklæring - for NS EN 14411 BIII

  CE-merking (CE = Communauté Européenne)
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

 • CE - Ytelseserklæring - for NS EN 14411 BI a

  CE-merking (CE = Communauté Européenne)
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis