Sertifiseringer

Tilbake Quintessenza logo

Quintessenza

Kvalitet

  • CE - Ytelseserklæring BIII

    CE- Ytelseserklæring
    CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
  • CE - Ytelseserklæring - BIa

    CE- Ytelseserklæring
    CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis

Personvern og cookies