Sertifiseringer

Tilbake Porcelaingres logo

Porcelaingres

Kvalitet

 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • ISO 9001:2015

  ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.
 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Miljø

 • ISO 5001:2018

  ISO 50001: 2018 gir et rammeverk av krav til organisasjonene for å:
  • Utvikle en politikk for mer effektiv bruk av energi
  • Fix mål og målsettinger for å møte politikken
  • Bruke data for å bedre forstå og ta beslutninger om energibruken
  • Måle resultatene
  • Anmeldelse av hvor godt politikken fungerer, og
  • Kontinuerlig forbedre energistyring.
 • ISO14021:2016


  ISO 14021:2016 spesifiserer krav til selvdeklarerte miljøkrav.
  Denne internasjonale standarden beskriver også en generell evaluerings- og verifiseringsmetodikk
  for selverklærte miljøkrav og spesifikke evaluerings- og verifiseringsmetoder for de utvalgte kravene.
  Den beskriver videre utvalgte begreper som vanligvis brukes i miljøkrav og gir kvalifikasjoner for bruken av dem.
  Utelukker ikke, overstyrer eller på noen måte endrer lovpålagt miljøinformasjon, krav eller merking eller andre gjeldende lovkrav.

Fagflis