Sertifiseringer

Tilbake Porcelaingres logo

Porcelaingres

Kvalitet

 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • ISO 9001:2015

  ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.
 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Miljø

 • ISO 5001:2018

  ISO 50001: 2018 gir et rammeverk av krav til organisasjonene for å:
  • Utvikle en politikk for mer effektiv bruk av energi
  • Fix mål og målsettinger for å møte politikken
  • Bruke data for å bedre forstå og ta beslutninger om energibruken
  • Måle resultatene
  • Anmeldelse av hvor godt politikken fungerer, og
  • Kontinuerlig forbedre energistyring.
 • ISO14021:2016

  ISO 14021:2016 spesifiserer krav til selvdeklarerte miljøkrav.
  Denne internasjonale standarden beskriver også en generell evaluerings- og verifiseringsmetodikk
  for selverklærte miljøkrav og spesifikke evaluerings- og verifiseringsmetoder for de utvalgte kravene.
  Den beskriver videre utvalgte begreper som vanligvis brukes i miljøkrav og gir kvalifikasjoner for bruken av dem.
  Utelukker ikke, overstyrer eller på noen måte endrer lovpålagt miljøinformasjon, krav eller merking eller andre gjeldende lovkrav.
 • LEED V4 system / Produkt Sertifikat (Grønt sertifikat) (DNV.GL Italy)

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en internasjonal miljøsertifisering av blant annet byggematerialer.

  LEED V4 Produktsertifisering (en tredjeparts sertifisering):
  LEED Credit har til hensikt å minimere effekten på mikroklima , mennesker, dyreliv og redusere global oppvarming. Poengene (LEED-credit) er basert på bærekraft, materialer og ressurser, innendørs miljøkvaliteter og minimum resirkulert innhold (oppgis i%). Krav til å vurdere en LEED Credit er bl.a en gyldig EPD (Environmental Product Declaration) ISO 14025.

EPD

 • EPD for EN 15804 - NS 14411 BIa iht. ISO 14025

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.

Fagflis