Sertifiseringer

Tilbake Pavigres logo

Pavigres, Grespor og Cerev

Pavigres er en av Portugals største produsenter av keramiske fliser. Pavigres-gruppen inkluderer produsentene Pavigres, Cerev og Grespor, og de produserer fliser for både privat- og prosjektmarkedet.

Miljø

 • Pavigres - EPD for NS 14411 BIb

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • Grespor - EPD for NS 14411 BIa

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • Cerev - EPD for NS 14411 BIII

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • ISO 14001:2015 Pavigres Cerev Grespor

  ISO 14001 - Miljøsertifisering
  Er en sertifisering for å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

BPD

 • BPD3 - Minos

  BPD
  (Building product Declaration) i samsvar med retningslinjene i kretsløpet Council, juni 2007.
  En annen versjon av EPD, som blir benyttet av våre produsenter av keramiske fliser fra Italia, Portugal, Spania.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.
 • BPD3 - GRESPOR PAV21 UGL

  BPD
  (Building product Declaration) i samsvar med retningslinjene i kretsløpet Council, juni 2007.
  En annen versjon av EPD, som blir benyttet av våre produsenter av keramiske fliser fra Italia, Portugal, Spania.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.
 • BPD3 - ZEUS

  BPD
  (Building product Declaration) i samsvar med retningslinjene i kretsløpet Council, juni 2007.
  En annen versjon av EPD, som blir benyttet av våre produsenter av keramiske fliser fra Italia, Portugal, Spania.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.
 • BPD 3 - Cerev - PAV21

  BPD
  (Building product Declaration) i samsvar med retningslinjene i kretsløpet Council, juni 2007.
  En annen versjon av EPD, som blir benyttet av våre produsenter av keramiske fliser fra Italia, Portugal, Spania.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.

Kvalitet

 • CE - Ytelseserklæring Grespor

  CE Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

 • CE - Ytelseserklæring Pavigres

  CE Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

 • CE - Ytelseserklæring Cerev

  CE Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

 • ISO9001:2015 Pavigres Grespor Cerev

  ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Fagflis