Sertifiseringer

Tilbake mirage logo

Mirage

Mirage er en italiensk produsent av porcelanatofliser til alle formål.

Miljø

 • GBC Certificate Mirage

  GBC
  Italienske Green Building Council er en italiensk forening som arbeider for å gjøre bygg mer bærekraftig for miljø og lokalsamfunn. Medlemmer GBC Italia fremmer og tar ansvar for den miljømessige, økonomiske og sosiale nyskapende måte bygningene er konstruert på, produsert på og i bruk.
 • LEED V4 system / Produkt Sertifikat (Grønt sertifikat) (DNV.GL Italy)

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en internasjonal miljøsertifisering av blant annet byggematerialer.

  LEED V4 Produktsertifisering (en tredjeparts sertifisering):
  LEED Credit har til hensikt å minimere effekten på mikroklima , mennesker, dyreliv og redusere global oppvarming. Poengene (LEED-credit) er basert på bærekraft, materialer og ressurser, innendørs miljøkvaliteter og minimum resirkulert innhold (oppgis i%). Krav til å vurdere en LEED Credit er bl.a en gyldig EPD (Environmental Product Declaration) ISO 14025.
 • LEED V4 system / Produkt Sertifikat - EVO2e (Grønt sertifikat) (DNV.GL Italy)

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en internasjonal miljøsertifisering av blant annet byggematerialer.

  LEED V4 Produktsertifisering (en tredjeparts sertifisering):
  LEED Credit har til hensikt å minimere effekten på mikroklima , mennesker, dyreliv og redusere global oppvarming. Poengene (LEED-credit) er basert på bærekraft, materialer og ressurser, innendørs miljøkvaliteter og minimum resirkulert innhold (oppgis i%). Krav til å vurdere en LEED Credit er bl.a en gyldig EPD (Environmental Product Declaration) ISO 14025.

EPD / BPD

 • EPD for EN 14411 BIa iht. ISO 14025

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • BPD 3 - BI a

  BPD (Building product Declaration) i samsvar med retningslinjene i kretsløpet Council, juni 2007. En annen og kortere versjon av EPD, som blir benyttet av våre produsenter av keramiske fliser fra Italia, Portugal, Spania. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder. EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. BPD inneholder noe mindre informasjon enn EPD.

Kvalitet

 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis