Sertifiseringer

Tilbake

Kerakoll

Miljø

 • EPD (ISO 14025)

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • Fugabella Hybridfug EC1 Plus

  EC1 Plus
  Sertifikat svært lavt utslipp (Det beste oppnåelige)
  Sertifikat for Emisjon test – GEV-Emicode er et beskyttet miljømerke for produktklassifisering for lavutslipps materialer og byggevarer, internasjonal måling.
 • Fugabella Hybridfug M1

  M1 Sertifikat
  Står for lave utslipp. Klassifiseringen deler byggemateriale i tre kategorier hvor M1 er den beste.

  Sertifikat for Emisjon test - Et beskyttet miljømerke for produktklassifisering for lavutslipps materialer og byggematrialer for Norden.
 • Fugabella Color Sikkerhetsdatablad

  SDS – Sikkerhetsdatablad
  Et sikkerhetsdatablad (SDS) er et viktig dokument med et fast oppsett, som brukes til å informere ansatte og sikkerhetspersonell om hvordan kjemikalier og stoffblandinger skal håndteres, brukes, oppbevares og kastes på en sikker måte.
  For kontroll mot stoffregistret og A20 listen. Kan leses digitalt til prosjektet hos CoBuilder Collaborate.
 • Silicone Color Sikkerhetsdatablad

  SDS – Sikkerhetsdatablad
  Et sikkerhetsdatablad (SDS) er et viktig dokument med et fast oppsett, som brukes til å informere ansatte og sikkerhetspersonell om hvordan kjemikalier og stoffblandinger skal håndteres, brukes, oppbevares og kastes på en sikker måte.
  For kontroll mot stoffregistret og A20 listen. Kan leses digitalt til prosjektet hos CoBuilder Collaborate.
 • Silicone Color M1

  M1 Sertifikat
  Står for lave utslipp. Klassifiseringen deler byggemateriale i tre kategorier hvor M1 er den beste.

  Sertifikat for Emisjon test - Et beskyttet miljømerke for produktklassifisering for lavutslipps materialer og byggematrialer for Norden.

Teknisk

Fagflis