Sertifiseringer

Tilbake Dom logo

DOM

Dom er en italiensk produsent som bruker anerkjente kunstnere i sitt designprogram.

Miljø

  • Green line folder

    Brosjyre miljø.
    GBC Italia Italienske Green Building Council er en italiensk forening som arbeider for å gjøre bygg mer bærekraftig for miljø og lokalsamfunn. Medlemmer GBC Italia fremmer og tar ansvar for den miljømessige, økonomiske og sosiale nyskapende måte bygningene er konstruert på, produsert på og i bruk.

Kvalitet

  • CE - Ytelseserklæring

    CE- Ytelseserklæring
    CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis