Sertifiseringer

Tilbake Dom logo

DOM

Dom er en italiensk produsent av keramiske fliser. Produsenten lager fliser i både vegg- og gulvkvalitet og er et stort sortiment med tidsriktige fliser.

Miljø

 • Green line folder

  Brosjyre miljø.
  GBC Italia Italienske Green Building Council er en italiensk forening som arbeider for å gjøre bygg mer bærekraftig for miljø og lokalsamfunn. Medlemmer GBC Italia fremmer og tar ansvar for den miljømessige, økonomiske og sosiale nyskapende måte bygningene er konstruert på, produsert på og i bruk.
 • EPD for ISO14025

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.

Kvalitet

 • CE - Ytelseserklæring BIII

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis