Sertifiseringer

Tilbake cæsar logo

Cæsar

Cæsar er en av Italias største produsenter av porcelanatofliser.

Miljø

 • ISO14001:2004

  ISO 14001 - Miljøsertifisering
  Er en sertifisering for å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.
 • ISO 14001:2004

  ISO 14001 - Miljøsertifisering
  Er en sertifisering for å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.
 • Ecolabel EU

  Ecolabel
  Ecolabel er det offisielle europeiske miljømerket. Grunnlagt i 1992 av EU-kommisjonen. Det er et frivillig system, godkjent av myndighetene med en tredjeparts kontroll. Er en garanti for de mest miljøvennlige produkter. Alle elementene i produksjonskjeden er omfattet av standardene. Begrenser restene av plantevernmidler i råvaren, begrense bruk og utslipp av miljøskadelige stoffer, forbyr bruk av et bredt spekter av kjemikalier som er allergi- og kreftfremkallende. Det stilles høye krav til kvaliteten ved bruk og vedlikehold.

EPD / MILJØ

 • EPD ISO14025 - EN15804

  EPD
  (Environmental Product Declaration) betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD
  omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.
 • BPD 3 CÆSAR

  BPD
  (Building product Declaration) i samsvar med retningslinjene i kretsløpet Council, juni 2007.
  En annen versjon av EPD, som blir benyttet av våre produsenter av keramiske fliser fra Italia, Portugal, Spania.
  EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en
  komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
  EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en
  tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.

Kvalitet

 • CE - Ytelseserklæring

  CE- Ytelseserklæring
  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

Fagflis