Sertifiseringer

Tilbake

Miljø og Livsløpsvureringer Keramiske Fliser – BREEAM NOR o.l

BREEAM NOR Prosjekter i bruk med FagFlis og Schönox. Produktene fra Schönox ligger inne på ProductXchange under Sika Norge AS. BREEAM NOR ligger som eget ikon på websiden til Schönox www.scḧonox.no, der ligger all deres produkter som har nødvendig dokumentasjon.

FagFlis mot BREEAM NOR

BÆREKRAFTIGE KONSTRUKSJONER MED KERAMISKE FLISER - LIVSLØPVURERINGER OG MILJØDOKUMENTASJON

  • Bærekraftig konstruksjoner med Keramiske Fliser - Livsløpsvureringer og Miljødokumentasjon

    Norsk Byggkeramikkforening nbkf har laget et veiledningshefte for bruk av Keramiske Fliser i Norske bygg.
    Veiledningshefte er utarbeidet av NBKFs Miljøgruppe og sammenfattet av seniorforskeren Arne Nesje og Christofer Skaar, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra NBKF.
    Versjon 01.2018

Fagflis